Osmero dobrého tábora

Než se rozhodnete pro ten či onen pobyt pro vaši ratolest, nezapomeňte tábor podrobit tábor zkoušce ohněm.


OSMERO DOBRÉHO TÁBORA

1.   Má kvalifikované vedení

Tábor připravují a vedou osoby s odpovídající kvalifikací (akreditované vzdělání MŠMT, školení) a osoby schopné práce s dětmi (např. na základě dlouholeté zkušenosti – reference, historie tábora).

Být kvalifikovaným pro práci (hlavního) vedoucího tábora znamená mít potřebné předpoklady, schopnosti, znalosti a dovednosti.

V případech, organizuje-li tábor sdružení, jde většinou o ty, kteří na tábory jezdili již jako děti a kvalifikaci si postupně rozšiřují prostřednictvím kurzů. Ostatní provozovatelé získávají vedoucí například náborem – jednotlivců či celých týmů, kdy ovšem kvalifikace a praxe není zcela zřetelná. Záleží pak především na odpovědnosti a přístupu pořadatele.

Správný pořadatel má mít určena měřítka pro výběr vedoucích (a instruktorů, praktikantů, rádců…), aby zajistil dobrý tábor. Je vhodné se na ně ptát.

2.  Má zajímavý program

Program tábora je pestrý, zajímavý, ucelený, odpovídá věkovému složení účastníků, vychází z dlouhodobé činnosti a je zajišťován s dostatečným předstihem (např. připravená celotáborová hra).

Program je základní složkou náplně tábora a proto musí být pestrý a zábavný. Měl by dětem dávat prostor k realizaci, využití a rozšíření jejich schopností a vědomostí (viz bod 7). Zároveň by pro ně měl být přiměřeně obtížný, aby některé děti „nediskvalifikoval“.

Pro děti je také důležité, aby obsahoval nové různorodé zážitky, jež jsou nejlepším způsobem aktivního odpočinku od běžných stereotypů školního života. Soutěžení a kolektivní spolupráce poskytují mnoho příležitostí k výchově dětí k pozitivním hodnotám sounáležitosti a fair play a dobří vedoucí tyto příležitosti beze zbytku využívají.

Program tábora je připraven s dostatečným předstihem, aby se s ním rodiče mohli seznámit.

3.  Je bezpečný

Tábor má pevný řád, je náplní i programem pro děti bezpečný, je legální akcí, ohlášenou orgánu hygienické služby i obecnímu úřadu, pro nouzové případy má připraven i krizový plán.

Bezpečnost dětí je prioritou provozovatele tábora. Pro její zajištění je třeba učinit více kroků: přes nahlášení hygienické službě, dohodu s místně příslušným zdravotnickým zařízením a obecním úřadem až po pečlivé zajištění bezpečnosti při konkrétních činnostech pomocí zodpovědného dozoru i důsledného poučení dětí o pravidlech bezpečnosti.

K zajištění bezpečnosti patří i zpracovaný plán pro řešení nouzové situace, jež nastávají sice zřídka, ale o to nepříjemněji mohou zaskočit nepřipraveného.

Tábor, jehož pořadatel přistupuje k zajištění bezpečnosti zodpovědně, by měl mít úrazové pojištění pro účastníky a případně odpovědnostní pro vedoucí.

4.  Je ve vhodných prostorách

Tábor je připraven ve vhodných prostorách, včetně jeho zázemí, vyhovuje hygienickým podmínkám.

Tábory se konají ve vhodných prostorách a v příjemném prostředí, které je přínosné pro odpočinek a zdraví dětí. Vyhovující prostor je také takový, který odpovídá programu i věkovému složení dětí. A zatímco stanové tábory jsou vhodnější pro starší děti a vyvolávají pocit dobrodružství, např. pro alergiky bude vhodnější vybírat ubytování v chatce či v budově.

5.  Je zdravotně zabezpečen

Na táboře je kvalifikovaný zdravotník a povinný kontakt s dětským lékařem v místě pořádání tábora. Pořadatel tábora má od rodičů k dispozici dostatečné informace o zdravotním stavu dítěte a jeho dalších zvláštnostech a jeho povinností je postupovat v souladu s nimi.

Zajištění zdraví všech účastníků tábora je prioritou každého seriózního pořadatele. Povinností provozovatele před započetím tábora je nahlásit konání na místně příslušnou hygienickou stanici. Dále by měla být dohoda s dětským lékařem, který působí v místě konání tábora a je schopen kvalifikovaně ošetřit případná vážnější poranění či onemocnění.

Samozřejmostí je pak také stálá přítomnost kvalifikovaného zdravotníka přímo na táboře. Ten vede zdravotní dokumentaci každého účastníka tábora, zaznamenává jeho obtíže, poranění, dohlíží na pravidelné podávání léků těm dětem, které je mají předepsané. Vážnější zdravotní problémy konzultuje s lékařem a postupuje podle jeho pokynů.

Nutností pro zajištění zdravotní péče o dítě je také dostatek informací ze strany rodičů a jeho lékaře. Zdravotník a vedoucí s dostatkem informací o zdravotním stavu a zvláštnostech dítěte, mohou snáze předcházet obtížím, nebo je řeší včas. Povinností rodičů je tedy zajistit lékařskou prohlídku dítěte a předat její závěr společně s prohlášením o bezinfekčnosti vedoucímu tábora. Vedoucí tábora, který by toto nevyžadoval není zodpovědný!

6.  Má dostatek informací pro všechny

O provozu, programu, personálním zabezpečení, nárocích na vybavení dítěte mají rodiče dostatek informací předem. Většinou rodiče i děti mají možnost seznámit se s vedoucími na schůzce s rodiči případně i formou účasti na akci pro děti, kterou pořadatel připravuje.

Rodiče a samozřejmě i děti mají právo na jakékoli informace, o kterých si myslí, že se týkají tábora. Provozovatel by měl jasně vyjádřit, co všechno zahrnuje cena, dále by měl poskytnout všechny organizačně nezbytné informace. Bez pardonu by proto provozovatel měl rodiče vybavit informacemi o odjezdu, příjezdu, telefonickém a poštovním spojení na tábor na hlavního vedoucího a zdravotníka, seznamem doporučených věcí (pro konkrétní tábor) – a to vše nejlépe v písemné podobě.

Rozsah dokumentace, kterou naopak provozovatel vyžaduje, je spíše známkou zodpovědnosti, s jakou k táboru přistupuje. Závazná přihláška, ve které se vymezují podmínky stornopoplatků a ke které se přikládá posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci či škole v přírodě dokládá, že provozovatel má zájem především o zdárný průběh akce a zdraví dítěte. Naopak, provozovatel, který má na všechno vyhýbavé odpovědi, nebude mít asi všechno rozmyšleno a naplánováno.

7.   Rozvíjí osobnost účastníka

Tábor je přínosný pro rozvoj dětí – pomocí her mohou rozvíjet svou osobnost a schopnosti, naučí se spolupracovat v kolektivu, odpočinou si od všedního školního života a odnesou si mnoho zážitků i dovedností.

Děti na táboře by neměly čas jen „trávit“. Tábor by pro ně měl vždy být přínosem, rozvíjet jejich vědomosti i praktické dovednosti a v neposlední řadě schopnost začlenit se mezi ostatní a komunikovat s nimi. Měl by tak pomáhat dětem v pochopení základních občanských a životních hodnot.

Vedoucí by měli přistupovat k dětem pozorně a ke každému i individuálně s ohledem na jeho možnosti, aby jim pomohli rozšiřovat jejich obzor. Děti se bez rodičů naučí mnohé věci řešit samy s pomocí vedoucích a instruktorů, což jim vždy pomáhá ve škole i později v životě. Dokáží se lépe prosadit a získají odvahu hovořit o svých pocitech a potížích. Rodiče pak často zjišťují, že jejich děti mají schopnosti, které dosud sami nerozpoznali.

8.   Má důvěryhodného pořadatele


Pořadatel tábora je důvěryhodným subjektem. Může doložit případná dobrozdání. V případě neziskového sektoru, může doložit například Statut uznané nestátní neziskové organizace pro oblast práce s dětmi a mládeží.

Hodnověrnost pořadatele se zejména při první zkušenosti s ním ověřuje obtížně – do propagačních materiálů se dá uvést leccos, krátký osobní kontakt také není zcela vypovídající… Lepší jsou dobrozdání či přímo doporučení od jiných již prostředí znalých.

Je proto dobré investovat čas do získání co nejvíce informací – kromě referencí o pořadateli (subjektu), pak zejména o celém personálním zajištění, jistě především o hlavním vedoucím a zdravotníkovi, ale též o vedoucích oddílů, lektorech (u odborně zaměřených táborů), dále o programu, dopravě a místě konání.

Důvěryhodnost provozovatele se prudce snižuje, je-li jakýkoli problém v poskytování informací.

www.dobrytabor.cz

23.4.2008 12:00| autor: Redakce

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa žen?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@femina.cz

TOPlist