Právní poradna

Potřebuješ právní radu, ať už v oblasti mezilidských vztahů, majetkového vypořádání nebo pracovně-právních záležitostí? Zeptej se našich odborníků v naší zbrusu nové právní poradně. Jsou připraveni ti pomoci vyřešit tíživé situace v životě. 

Pro psaní dotazu do poradny musíte být přihlášen/a.

Přihlaste se zde

Dotazy

 • Dotaz: Rozvod, na co mám právo?

  Chci se rozvést. Na co mám právo? Mám právo i na nemovitosti, které jsou napsané na manžela, ale nenabyly jsme je v manželství? Mám právo na podíl ve firmách? Děkuji.

  Odpověď:

  Dobrý den,

  obecně se dá říct, že máte právo na polovinu toho, co je uvedeno v tzv. SJM (společném jmění manželů). SJM vzniká automaticky ze zákona okamžikem uzavření manželství. Nespadá do něj to, co měl každý z vás ve svém vlastnictví před uzavřením manželství, ani to, co jeden z manželů nabyl darem, nebo zdědil během trvání manželství. Naopak do něj spadá vše ostatní, co nabyl jeden z vás, nebo oba během manželství, včetně výplat a příjmů z podnikání. Pozor, toto se týká i dluhů. V případě, že Váš manžel založil firmu před začátkem Vašeho manželství, máte právo na výnosy z podnikání a případně i na část investic, které byly během manželství využity k podnikání této firmy ze SJM. Pokud firma vznikla během manželství s využitím společných prostředků, ale podniká pouze jeden – součástí SJM při rozvodu bude i majetková hodnota obchodního podílu. Co se týče nemovitostí, Váš dotaz není jasný, takže se pokusím odpovědět obecně. Pokud jste nabyli nemovitosti v době před manželstvím, ale jsou psány i na Vás i na manžela, máte nárok na velikost podílu podle toho, jaká velikost podílu je na Vás napsaná. Pokud manžel zdědil, byl mu darován, nebo koupil nemovitosti ze svých vlastních prostředků, které nespadají do SJM – jsou jenom jeho, ačkoliv si neumím představit, proč byste v takovém případě byla napsaná jako spoluvlastník. Proto se domnívám, že pokud jste uvedená u jednotlivých nemovitostí jako spoluvlastník ze SJM, máte nárok na polovinu z uvedených nemovitostí.

  Odpověděl/a: Verdikto, 2.7.2021 16:22 | Komentovat

 • Dotaz: Úmyslné nakažení

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat co dělat v případě, že byl příbuzný úmyslně nakažen koronavirem?

  Odpověď:

  Dobrý den,

  dle § 152 trestního zákoníku je za trestný čin považováno šíření nakažlivé lidské nemoci. Mezi nakažlivé lidské nemoci se dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 453/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů nově považuje i COVID-19. Pokud tedy byl Váš příbuzný úmyslně nakažen třetí osobou nemocí COVID-19, dopustila se tato osoba trestného činu a hrozí jí za to trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta. Právní definice tohoto trestného činu zní: „kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí.“. Jestliže byl Váš příbuzný nakažen v době za stavu ohrožení státu, hrozí mu trest odnětí svobody na dvě léta až osm let. Odnětím svobody na tři léta až deset let bude potrestán pachatel, způsobí-li svým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt. V případě vašeho příbuzného by mělo být podáno trestní oznámení. Hezký den!

   

  Odpověděl/a: Verdikto, 2.7.2021 15:19 | Komentovat

 • Dotaz: Nesouhlasím s pronájmem bytu

  Dobrý den, vlastním podíl (nebytovou jednotku) v bytovém domě. Jeden z podílových spoluvlastníků pronajal byt, přitom nemá souhlas ostatních podílníků. Jedná se o neoprávněné jednání? Pokud ano, jak dál postupovat?

  Odpověď:

  Dobrý den,

  každý ze spoluvlastníků má právo se podílet na správě společné věci. U rozhodování hraje roli velikost podílů spoluvlastníků, podle toho se počítají hlasy spoluvlastníků (pro rozhodování o nájmu by bylo tedy důležité, jak velký má podíl spoluvlastník, který byt pronajal, a jak velký podíl máte vy ostatní). Z právního jednání (uzavření nájemní smlouvy) jste jako spoluvlastníci oprávněni a povinni společně a nerozdílně. O běžné správě nemovitosti rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů, u mimořádné správy (přestavba věci) se vyžaduje 2/3 většina hlasů spoluvlastníků. Judikatura hodnotí případy rozdílně, zdali pronajmutí věci ve spoluvlastnictví je mimořádnou či řádnou správou společné věci, záleží tedy na individuálním posouzení soudem, proto nelze jednoznačně bez bližších informací říci, v jakém režimu bychom se zde pohybovali. V tomto případě můžete žalovat neplatnost nájemní smlouvy u soudu. Také můžete z titulu bezdůvodného obohacení požadovat svou část z nájemného. Druhou variantou předejdete soudnímu řízení a z nájmu vám budou plynout příjmy, na které máte z pozice spoluvlastníka věci nárok.

  Odpověděl/a: Verdikto, 30.6.2021 16:22 | Komentovat

 • Dotaz: Exekuce na bratra

  Dobrý den, rodiče dostali dopis od exekučního úřadu, který je adresován na bratra. Ten už u nich nebydlí, nemáme žádný kontakt ani se neozývá. Rodiče ho odhlásili z trvalého bydliště. Prosím o radu, co bychom měli dělat proti exekuci a nezasáhlo to rodiče. Děkuji.

  Odpověď:

  Dobrý den,

  ve Vašem případě, resp. v případě Vašich rodičů doporučuji obratem písemně informovat soudního exekutora o tom, že Váš bratr nemovitost již neužívá, nemá tam trvalé ani přechodné bydliště a zejména žádný majetek. Následně doporučuji ověřit telefonicky u soudního exekutora, že bylo Vaše oznámení doručeno. Předpokládám, že to bude stačit k tomu, aby si soudní exekutor řádně prověřil veškeré dostupné informace a shledal, že nemá smysl provádět mobiliární exekuci v místě bydliště Vašich rodičů. V případě, že by se i přesto dostavil vykonavatel soudního exekutora k provedení soupisu movitého majetku, pak je vhodné mít doklady k vybavení nemovitosti, kterými prokážete, že se jedná o věci, které nejsou v majetku povinného, tj. Vašeho bratra. Mám za to, že věci do soupisu zahrnuty nebudou, pokud by se tak stalo, pak je třeba podat návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu, k čemuž již doporučuji využít služeb advokáta.

  Odpověděl/a: Verdikto, 29.6.2021 16:24 | Komentovat

 • Dotaz: Zúžení společného jmění manželů

  Dobrý den, přáli bychom si zúžit rozsah společného jmění manželů, za účelem vynětí nemovitosti z (případného) předmětu dědictví. Je to možné a jak? Děkuji.

  Odpověď:

  Dobrý den,

  zúžení rozsahu společného jmění manželů určitě lze učinit. Nejjednodušší bude sepsat smlouvu, která toto zúžení společného jmění manželů ohledně předmětné nemovitosti (či dalších věcí, na kterých se domluvíte) upraví. Tuto smlouvu Vám následně bude muset ověřit notář, jelikož dle ustanovení § 716 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouva o manželském majetkovém režimu vyžaduje formu veřejné listiny.

  Odpověděl/a: Verdikto, 28.6.2021 16:25 | Komentovat

 • Dotaz: Koupě pronajaté garáže

  Chci koupit garáž, která je současným vlastníkem pronajatá jiné osobě. Jaká existuje možnost na ukončení nájmu po změně vlastníka. Pravděpodobně neexistuje písemná smlouva o pronájmu. Děkuji.

  Odpověď:

  Dobrý den,

  samotná změna vlastnictví garáže nemá vliv na nájemní vztah. Pokud by existovala nájemní smlouva, měla by rovněž obsahovat ustanovení, z jakého důvodu a s jakou výpovědní dobou lze smlouvu vypovědět, takže doporučuji prostudovat tuto smlouvu. Pokud není, tak zkuste od původního vlastníka zjistit, na čem se původní vlastník a nájemce dohodli ohledně doby nájmu a výpovědi (např. v e-mailové komunikaci apod.) a platí tyto doby. Pokud neexistuje žádná dohoda původního vlastníka a nájemce, tak je doba nájmu na dobu neurčitou a vypovědět je možné i bez udání důvodu s 3měsíční výpovědní dobou. Každopádně, zkuste si promluvit s původní vlastníkem, aby se domluvil s nájemcem na ukončením nájmu dohodou.

  Odpověděl/a: Verdikto, 25.6.2021 16:27 | Komentovat

 • Dotaz: Storno zrušeného zájezdu kvůli covidu

  Dobrý den, mám rok a půl zaplacenou zálohu na zájezd do Řecka na u CK. V loňském roce se zájezd neuskutečnil kvůli covidu, ale obdržela jsem voucher. Několikrát jsem žádala o vrácení peněz, marně. Již před měsícem jsem požádala o storno zájezdu. Byl mi však oznámen vysoký storno poplatek na každou osobu. Na to jsem nepřistoupila. Prosím o radu, zda má smysl řešit spor soudní cestou? Předem děkuji za odpověď.

  Odpověď:

  Dobrý den,

  postup by měl být podle EU takový, že pouze pokud se domluvíte s CK, tak se s Vámi mohou vypořádat skrz voucher, jinak musí vracet peníze. Podle českých zákonů je to tak, že Vám mohou dát voucher, využití je vázáno do 31.8.2021, což se nazývá ochrannou dobou pro CK. Současně Vám musí nabídnout rovnocenný zájezd, nenabídne-li cestovní kancelář ve lhůtě 30 dnů od žádosti zákazníka rovnocenný náhradní zájezd, ochranná doba skončí. V případě, že poukaz na zájezd v ochranné době nevyčerpáte, vrátí Vám cestovní kancelář veškeré uhrazené platby za původní zájezd nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby. Pak je ještě rovina finanční a to, že CK se budou v budoucnu potýkat s finanční ztrátou za uplynulý rok a půl, je tedy na místě řešit věc co nejrychleji. Soudní spor trvá často řadu let a cestovní kancelář nemusí být v době rozhodnutí již solventní. Doporučuji tak vyzvat kancelář k nabídce srovnatelného zájezdu a postupovat podle toho, zda Vám zájezd nabídnou, či nikoliv a ochranná doba tak skončí dříve.

  Odpověděl/a: Verdikto, 24.6.2021 16:28 | Komentovat

 • Dotaz: Příliš hluční sousedé

  Dobrý den, mám velké peklo se sousedy. Mají dvě děti, které jsou tak hlasité a divoké, že už to není únosné. Rodiče na nic nereagují. Chci se tedy zeptat, jakou má možnost řešení?

  Odpověď:

  Dobrý den,

  pokud jsou sousedé obecně problémoví a obtěžování hlukem či jiným jednáním je dlouhodobějšího charakteru, doporučuji se prvně obrátit s řešením věci na SVJ a projednat věc např. na následující členské schůzi. v určitých případech by bylo možné takové obtěžování charakterizovat také jako přestupek, je tedy možné se obrátit na příslušný správní orgán - obecní či městský úřad. Krajním řešením je podání žaloby, v rámci které byste se domáhali rozsudku, kterým by soud zakázal sousedům působení hluku. Za porušení lze pak prostřednictvím exekučního řízení docílit opakovanému ukládání pokut.

  Odpověděl/a: Verdikto, 23.6.2021 16:30 | Komentovat

 • Dotaz: Vyrovnání bytu po rozvodu

  Dobrý den, jsem rozvedená asi 13 let a ještě jsem nepožádala o vyrovnání bytu, který je ve společném jmění manželů (v katastru nemovitostí). Jak postupovat? Byt celou dobu využívá bývalý manžel, s kterým není rozumná domluva. Děkuji za odpověď.

  Odpověď:

  Dobrý den,

  jelikož do 3 let od rozvodu nedošlo k vypořádání SJM, nastala tzv. fikce vypořádání a byt je teď ve spoluvlastnictví Vás a Vašeho bývalého manžela. Pokud s ním není rozumná domluva, lze k soudu podat návrh na zrušení spoluvlastnictví. Soud pak může přikázat byt jednomu z Vás, a to za přiměřenou náhradu druhému z Vás, nebo nařídit, aby byl byt prodán a výtěžek rozdělen mezi Vás.

  Odpověděl/a: Verdikto, 21.6.2021 16:32 | Komentovat

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa žen?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@femina.cz

TOPlist