JAK SE STÁT NA TRHU PRÁCE ZAJÍMAVÝM? DEJTE O SOBĚ VĚDĚT!

Žijeme v době, v níž čím dále více sami odpovídáme za to, jak se bude vyvíjet naše kariéra. Pracovní především. Nutno podotknout, že každý z nás jsme naprosto jiný, nikdo nejsme dokonalý a v podstatě neexistuje „správný a zaručený“ způsob, jak co nejlépe a nejrychleji najít práci. Budeme se mu však v následujících řádcích chtít přiblížit se…

zivotopis-1100x618.jpg Zdroj: Shutterstock.com

Mnoho z nás když překoná svou lenost z pocitu volného času a odstraní svou nudu začne chaoticky hrát hru „Král vysílá své vojsko“. Problém je v tom, že král většinou poslal s vojskem i dary, aby případná anexe příliš nebolela. Když budete svým příliš agresivním a nic neříkajícím papírem zabírat (anektovat) území v mozku jakéhokoliv personalisty dočkáte se mnohdy nepříjemných překvapení. Většina z nás se z přílišného nadšení nestará o to hlavní co o nás podává základní informace. Tyto hlavní součinitele jsou při hledání nové pracovní příležitosti dva. Jak být tedy zajímavým? V souladu protikladných sil mít perfektně připraven svůj životopis a taky svůj vnější obal, vzhled neboli vizáž.
Nejdříve putuje do firmy či personální agentury náš životopis a posléze možná následuje i osobní návštěva. Oboje je dobré neponechávat náhodám, ale cíleně se jim věnovat.

CV – curriculum vitae- životopis

Používá se v první fázi výběrového řízení, v tzv. předvýběru, kdy se z mnoha životopisů vybírají ty, které obsahují požadovaná kritéria (hledané vzdělání, odbornou praxi, praktické znalosti a zkušenosti atp.)

Pokud chcete projít prvním kolem úspěšně, musí váš životopis obsahovat ty klíčové znalosti, dovednosti a zkušenosti, které jsou podstatné pro vykonávání práce, o kterou se ucházíte. Proto ještě než pošlete váš životopis organizaci nebo personální agentuře, která volné místo nabízí, zamyslete se nad tím, zda alespoň částečně splňujete požadavky na uchazeče o obsazovanou pozici. Pokud naleznete společné prvky, můžete začít psát životopis, popř. upravovat stávající.

Druhy životopisů

V podstatě existují dva druhy: Strukturovaný a nestrukturovaný, tj. tzv. volný životopis. Ten strukturovaný je v současnosti nejběžnější, protože v dnešní spěchající době poskytuje stručný, jasný, krátký přehled. Některé firmy mají dokonce tento životopis předtištěn a stačí jej pouze vyplnit. Umožňuje jim totiž lépe porovnat vaše případné uváděné parametry. Tím je i více objektivnější.

Nestrukturovaný životopis se používá k sdělení všeho co uznáte za vhodné. Dbejte však na to, že informace obsažené v tomto CV dostane do rukou specialista, jenž jej vyhodnotí. Tyto data pak personalistům poslouží jako návod k pokládání otázek, mnohdy velmi osobních. Takovýto typ životopisu požadují firmy založené na delší tradici, jimž jde v prvé řadě získat silnou a zajímavou osobnost do svého kolektivu. Může se stát, že budete požádáni o rukou psaný životopis. Může to být buď z důvodu používání grafologie při výběru, nebo prostě jako součást systému výběrového procesu u těchto firem.

Jak by měl vypadat strukturovaný životopis?

§ Osobní a rodinná data: ne vždy je třeba uvádět veškerá data, v některých případech stačí jméno a příjmení a kontakt (e-mail, telefon, mobil)
§ Vzdělání: od – do, škola, obor, ve zpětné chronologii, přičemž základní škola se neuvádí
§ Praxe: od – do, organizace, funkce, pracovní náplň, ve zpětné chronologii
§ Vzdělávání, kurzy, školení, osvědčení (jazyková znalost, práce s PC atd.)
§ Záliby
§ Reference, kontakt na osoby, které jsou schopny poskytnout doporučení.

Grafická stránka životopisu

Životopis se nehodnotí pouze z hlediska obsahu (informační hodnoty), ale i z hlediska formy. Je to vaše vizitka, prezentuje vás a vaše znalosti, schopnosti a dovednosti před zaměstnavatelem. V dnešní době existuje mnoho programů, které nám pomohou s obsahem, tak i s grafickou úpravou životopisu. V textových editorech existují šablony, které vás krok za krokem provedou tvorbou životopisu. Pokud si budete životopis koncipovat sami, držte se zásady, že v jednoduchosti je krása. Nepoužívejte více, jak dva druhy písma (nejlépe bezpatkového, které je přehlednější, např. Arial, Verdana), vyhněte se používání příliš mnoha způsobů zvýrazňování textu (jako např. současné používání tučného písma, podtržení a zároveň kurzívy v textu nebo dokonce v jednom slově). Nevhodné je použití více barev a vkládání obrázků, vyjma malé fotografie uchazeče. I za použití jednoduchých prvků, může váš životopis vyzařovat kreativitu tvůrce. Naopak některé z těchto pravidel můžete porušit, když vytváříte životopis, který uveřejníte na webových stránkách. Ale stále mějte na paměti: všeho s mírou! Životopis nese hlavně informační hodnotu, a proto musí být dostatečně přehledný.

Můj životopis = moje vizitka

Je to moje osobní prezentace a často i první kontakt s potenciálním zaměstnavatelem. Jako otřepané fráze dnes již ze všech stran zní, co by v životopise být mělo, čeho bychom se naopak měli vyvarovat, jak co formulovat. Ale děláme to opravdu tak?

Celek se skládá z detailů. V první řadě, než uděláme první pomyslnou „čárku“ životopisu, musíme mít namysli, že právě detaily rozhodují. Každý personalista je jiným jedincem a soustředí svůj první pohled na jiný detail. Není to dlouho, co jsem se setkal s vedoucí personálního oddělení jedné společnosti, která jako první u životopisu ve wordu otvírala skrytý znaky a sledovala, jak daný pracovník umí používat textový editor. Informaci si následně konfrontovala s informací uvedenou od uchazeče „velmi dobrá práce s PC“, „vynikající znalost Word, Excel“ atd. Tím si vlastně sama opatřila informaci, kterou potřebovala a ještě jí bylo jasné, jak kdo moc svá slova nadnáší. Jiní věnují zase první pohled na styl, písma a řazení životopisu. Každý má to své, co nelze předem tušit a přesto je nutné se na to připravit. První dojem má totiž své nezastupitelné místo. Už pro to, že jej můžete udělat jenom jednou – poprvé.

Méně znamená více

Neplatí to třeba u popis dlouhodobé pracovní zkušenosti na vysoké manažerské pozici, ale rozepsání prázdninové brigády na zemědělské usedlosti na 10 řádků není tím nejvhodnějším počtením pro pracovníky personálního oddělení.

Hlavní střídmost lze vřele doporučit co se obecných údajů týče. Nelze nezmínit příklad od jednoho personalisty, který trpěl nad životopisem, který se mu dostal do ruky. Daný uchazeč, zřejmě velmi motivován získat dané zaměstnání, měl velký strach o to, aby ho daná společnost co nejdříve kontaktovala, řádně a poctivě rozepsal své kontakty. Tedy, uvedl půl strany životopisu kontaktů, zahrnující čísla na všechny mobilní operátory (poctivě rozděleno do 2 skupin a předplacené a tarifní), čísla pevných linek, včetně rodičů (jeho věk byl kolem 50), fax, několik typů online messengerů, emaily, adresy a další více či méně používané typy komunikace.

Vkládat fotografii do životopisu nebo ne?

Otázka, na kterou neexistuje jasná odpověď. Velká část populace je přesvědčena, že na fotografii vypadá hůře než ve skutečnosti, další mají strach z možné diskriminace. Pokud nejsme spokojeni s typem dostupné fotografie, s naším vzezřením a vůbec si nejsme jisti, že by nás to prezentovalo, jak si představujeme, je lepší – pokud si to však zaměstnavatel výslovně nevyžádal – fotografii nepřikládat. I zde je nutné zachovat předpoklad, že životopis nás především prezentuje!
V každém případě je nutné se vyvarovat veškerých fotek z dovolených, skupinových fotografií (byť tam vypadáte sebelépe) nebo poodhalených (ano! fotografie slečen v plavkách na životopisech dodnes nejsou výjimkou). Na životopis patří jen a pouze pasový formát.

Dokonalost se pozná v maličkostech

Dbejme i na další detaily, které o nás mohou něco vypovídat. Dovolím si zmínit formát e-mailu. Ve svém volném čase má každý právo zvolit e-mail, jaký chce. Žádáme-li však o práci a jdeme se svoji kůží na trh, měli bychom zachovat jistou serióznost. Trend pečovat o svoji kariéru, rozšiřovat si znalosti a vylepšovat si dovednosti dorazil i do České republiky. Budoucí uchazeči se snaží dosáhnout co nejvyšší úrovně vzdělání a stát se pro zaměstnavatele co nejatraktivnější. S tím také souvisí daleko vyšší konkurence na trhu práce. Zajímavých pracovních míst není méně ani více, ale vzrost počet kvalitních uchazečů.

Lhát se nemá

Společnosti tedy ověřují detaily životopisu a dalších získaných informací a malé detaily rozhodují o výsledcích výběrových řízeních. Na prvních příčkách je těsno. Obecným faktem a náplní řady pouček a návodů pro kandidáty je toto: Udělejte se na pohovoru či v životopise o fous lepší, než ve skutečnosti jste. Prezentujte se co nejlépe! Tento fakt je samozřejmě pravdou, nicméně to neznamená, lhát, ale vyzdvihovat své silné stránky a dosažené úspěchy, ale dokázat si přiznat neúspěch a doložit, jak jste se z něj poučili nebo v budoucnu poučíte.

Plno uchazečů si mylně říká, že malá lež v dobrý prospěch nemůže uškodit nebo když neřeknu všechno a něco zamlžím, nemůže mě to poškodit. Pravda by to mohla být, pokud by na to personalista či jiný zástupce společnosti nepřišel. Pracovníci z oblasti získávání a výběru zaměstnanců se však nedají jen tak lehce obejít. Nejenže mají zkušenosti a lež poznají, ale mají k ruce nástroje, které dokážou lež s vysokou pravděpodobností odhalit. A pokud se jim to přesto nepovede, protože se jedná o lháře první kvality, pravda vyjde přece jenom na povrch. Znáte to o těch mlýnech? Pozor, melou více nežli je milo….

V různých anketách se mnoho, skoro až 29 % uchazečů přiznává, že lhali při hledání nové práce a to z nejrůznějších důvodů. Z většiny se snaží pozměnit důvody odchodu z předchozího zaměstnání. Zde se právě jedná o informaci, která je skoro nejsnáze zjistitelná. Trh práce je malý a pomineme-li, že nevíme, kdo se s kým a jak dobře zná, aby si informaci ověřil neformálním způsobem, není problém zcela formální cestou zavolat a informaci si ověřit. To zvládne na pokyn personalisty průměrně blonďatá sekretářka.

Obec manažerů řízení lidských zdrojů spolu komunikuje velmi dobře a rádi si vzájemně vyjdou vstříc. Výsledný rozpor v informacích od uchazeče a bývalého zaměstnavatele je konečnou zastávkou. Uchazeč je vyřazen z výběrového řízení a to ne pro důvod odchodu od minulého zaměstnavatele, ale pro lhaní. Uhrát nepravdy v oblasti vzdělávání vyžaduje bájnou lhavost a přípravu na lež. Zkušený personalista chytrými otázkami, které jsou pro něj rutinou, dokáže velmi snadno rozpoznat drobné nesrovnalosti a otázkami do této oblasti dokáže lhavé kandidáty lehce vykolejit ze zaběhlé řeči. Pouze ten, kdo mluví pravdu se nenechá znervóznit. Už vůbec se nevyplácí lhát v oblasti znalosti cizích jazyků nebo technických záležitostí. Obojí je možné prakticky ozkoušet a firmy toho využívají čím dál více.

Lhaní vám také nepomůže k vyššímu platu, když budete tvrdit, že váš plat byl např. 45.000 Kč měsíčně a nyní že žádáte alespoň 50.000 Kč. Při nástupu do nového zaměstnání odevzdáváte zápočtový list, kde je velmi jednoduché zjisti, že plat byl např. 17.000 Kč. Více než částku bude společnost měřit vaši serióznost a pozastaví se nad záměrným lhaním.

A i pokud se vám podaří obejít personalistu, společnosti si nechávají pro důležitější pozice zpracovávat tzv. pre-employmet screening, tedy vaši kompletní profesní historii a tam je téměř nemožné propašovat větší lež. Pouť cestou lži tak skončí ještě dříve, než začala. Vždy se tedy snažte odpovídat na takové nabídky práce, jejichž podmínky splňujete, alespoň v převážné většině. Společnost ví, jakého člověka hledá a nenechá se obejít smyšlenými údaji.

Pošli posly

Ideálním poslem zaslaní CV do firmy či úřadu dnešní doby je e-mail. V technicky vyspělé společnosti mezi něž se i my začínáme pomalu a jistě řadit, si hodně personalistů logicky usnadní svou činnost tím, že si váš CV nechá zaslat e-mailovou poštou. Vyplatí se i zde neponechat nic náhodě a sledovat pár užitečných rad co a jak před tím, než váš prstík odklepne tlačítko odeslat.

Do předmětu (Subject): „Předmět“ nebo chcete-li „Věc“ vždy uvádí dopis a vy správným vyplněním přesně a jednoduše sdělíte příjemci co chcete. Je to tak, že asi 60% uchazečů o zaměstnání nedokáže předmět e-mailu správně vyplnit nebo ho nechá prázdný. Proto vždy uveďte celý název inzerované pozice a to bez diakritiky (nahoře bez) – některé poštovní servery a GSM zařízení mají totiž potíže s českou diakritikou.

Do těla dopisu (Body): Vždy napište krátký průvodní dopis, který by měl obsahovat zejména vaše kontaktní údaje (celou adresu). Číslo vašeho mobilního telefonu, telefon, fax, případně telefon na kterém lze zanechat vzkaz a také další sdělení, například od kdy do kdy se vám dá volat atp.

E-mail uvádějte ne ke svému současnému zaměstnavateli – je to přinejmenším hodnoceno novým, potenciálním zaměstnavatelem jako nedostatek loajality a proto raději použijte některý z řady freemailových serverů.

Pokud si vytvoříte e-mailovou schránku a víte že ji budete používat k nějakému oficiálnímu kontaktu, nepoužívejte (samozřejmě pokud se tak nejmenujete) jména jako „krtek@, beruska@, trpaslicek@ či smoulinka@.“ U absolventa vysoké nebo střední školy, který se uchází o zaměstnání, to v lepším případě působí silně infantilně.

Když dopis zasíláte z nějakého zahraničního serveru – například Hotmail, Yahoo – pak ho napište také bez diakritiky, často se stává, že výsledek je při použití české diakritiky katastrofální.

Přílohy (Attachments): Pro psaní Cv používejte Word – je to dnes standard a rovněž docela dostačující jsou šablony přímo v programu Word.
Pokud chcete vždy zachovat své formátování dokumentu a chcete si být jisti, že bude otevřen bez problémů i v zahraničí, použijte při uložení formát RTF (*.RTF). Formát RTF totiž umožňuje otevřít dokument i na počítači uživatele, který nemá Microsoft Office a zároveň poskytuje i větší bezpečnost proti makrovirům.

Dokument před odesláním srozumitelně a jednoduše pojmenujte – například: Jan Novák životopis nebo CV Novak – čím jednodušší označení tím lépe.

Nevkládejte žádné fotografie, naskenovaný podpis a grafiku, když přece jenom obrázek přikládáte, použijte formát JPEG (*.JPG nebo *.JPE). Svá vysvědčení, seznam publikací a reference nezasílejte naskenované a předkládejte je vždy až při osobním rozhovoru nebo zašlete poštou fotokopie.

Velikost celého e-mailu včetně příloh by neměla přesáhnout 50-60 kB. Mezi personalisty kolují dodnes pověsti o životopise ve wordu v rozsahu jedné strany A4 a velikosti 11 MB.

V životopisu, který je psán (případně formátován) v cizím jazyce, nepoužívejte v žádném případě českou diakritiku, zejména když ho zasíláte elektronicky do zahraničí.

Pokud chcete zajistit vyšší důvěrnost vašeho životopisu použijte heslo, které pak můžete poslat jiným komunikačním kanálem.

TT: internet adresy pro tvorbu svého CV

Zde můžete nalézt pomůcky pro tvorbu životopisů v českém jazyce: http://office.microsoft.com/cs-cz/templates/CT061993551029.aspx

Zde naproti tomu najdete pomůcky pro tvorbu životopisu v angličtině: http://office.microsoft.com/en-us/templates/CT063470421033.aspx

Zde naproti tomu najdete pomůcky pro tvorbu životopisu v němčině:
http://office.microsoft.com/de-de/templates/CT063470421031.aspx

7.8.2005 12:00| autor: Michal Zachar

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa žen?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@femina.cz

TOPlist