CO JE TO EUROPASS A PRO KOHO JE VHODNÝ

Pracovat či podnikat a studovat lze nyní v Evropě přeci jen o něco snadněji. Jedním z důležitých bodů o kterém se EU dokázala dohodnout je i použití tzv. europassu pro evropskou pracovní a studijní integraci. Europass je soubor dokumentů, které usnadňují transparentnost kvalifikací a kompetencí a zlepšují tak profesní a studijní mobilitu na evropském trhu práce.

Europass tvoří 5 dokumentů:

1. Europass – životopis

– Europass-životopis (E-CV) je základním dokumentem Europassu. Vyplňuje si jej každý občan sám v libovolném jazyce EU, není potvrzován třetí stranou.

– Formulář umožňuje občanům systematicky, chronologicky a pružně uvést údaje o svých kvalifikacích a kompetencích.

– E-CV je možno vyplňovat:
a) elektronicky
b) v tištěné formě (v NCE lze na požádání získat papírový formulář)
c) on line v anglickém, francouzském a německém jazyce na Evropském portálu Europassu

Vyplňujete-li elektronický formulář stažený z internetu nebo on-line, máte možnost odstranit každou kolonku, kterou nechcete vyplnit, aby se na obrazovce nebo v tištěné podobě nezobrazily žádné prázdné kolonky.

2. Europass – jazykový pas

– Europass – jazykový pas (E-JP) je dokument, který poskytuje přehled o úrovni znalostí a zkušeností dosažených v jednom nebo několika cizích jazycích.Vyplňuje si jej každý sám na základě sebehodnocení podle evropských standardů (dokument Word).
– Formulář E-JP byl vytvořen Radou Evropy jako součást Evropského jazykového portfolia společně s jazykovým životopisem a ukázkami vlastních prací.
– Jazykový pas poskytuje jasné a mezinárodně srovnatelné údaje. Hodnotí se všechny znalosti bez ohledu na to, zda byly získány v rámci formálního vzdělávání nebo mimo něj.
– E-JP je možno vyplňovat: a) elektronicky // b) v tištěné formě (v NCE lze na požádání získat papírový formulář), c) on line v anglickém, německém a francouzském jazyce na Evropském portálu Europassu

3. Europass – mobilita:

– Europass – mobilita (E-M) zaznamenává evropskou studijní, kterou držitel absolvoval od začátku roku 2005. Jedná se např. o studijní pobyt v rámci výměnného programu, odbornou praxi v zahraničí, olnou práci v nevládních organizacích aj. Dokument E-M vyplňuje na žádost účastníka vysílající a hostitelská organizace v jazyce, na e tyto organizace s dotyčnou osobou dohodnou.
– E-M umožňuje držiteli srozumitelně informovat o tom, jaký přínos pro něj tato zkušenost měla, zejména z hlediska nabytých dovedností.
– Formulář skává vysílající organizace/národní agentura zprostředkovávající mobilitu od NCE na základě žádosti. Absolvent mobility dostane vyplněný a potvrzený dokument E-M po skončení studijní stáže.

Národní centrum Europass přijímá při správě dokladu Europass-mobilita, zejména v jeho elektronické podobě, vhodná opatření, aby byla plně respektována příslušná ustanovení Společenství a vnitrostátní ustanovení týkající se těchto kritérií:

1. Evropská studijní stáž je doba, kterou určitá osoba, bez ohledu na věk, dosažené vzdělání a profesní postavení, stráví v jiné zemi za účelem vzdělání a praxe a která:
a) buď probíhá v rámci některého programu Společenství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy,
b) nebo splňuje všechna tato kvalitativní kritéria:
– doba strávená v jiné zemi spadá do rámce určité vzdělávací akce, která je pořádána v zemi, z níž osoba účastnící se této akce pochází,
– organizace odpovědná za vzdělávací akci v zemi, z níž studenti pocházejí (vysílající organizace), uzavře s hostitelskou organizací písemnou dohodu o obsahu, cílech a délce evropské studijní stáže, zajistí, aby dotyčná osoba dostala příslušnou jazykovou přípravu, a v hostitelské zemi určí studijního vedoucího, jehož úkolem je dotyčné osobě pomáhat, poskytovat jí informace a rady a dohlížet na ni; tuto dohodu předloží Národnímu centru Europassu,
– každá zúčastněná země je členským státem Evropské unie nebo zemí, která je členem ESVO/EHP
2.Vysílající organizací je organizace, která je iniciátorem studijního pobytu/pracovní stáže, např. škola, zaměstnavatel, nevládní organizace atd.
Hostitelská organizace je organizace, která přijímá účastníka projektu mobility v hostitelské zemi, např. škola, podnik, atd.

4. Europass – dodatek k diplomu

– Europass-dodatek k diplomu (E-DD) je doklad připojený k vysokoškolskému diplomu, který má usnadnit pochopení obsahu dosaženého vzdělání a významu diplomu v cizí zemi.
– E-DD nenahrazuje původní diplom a nezakládá nárok na úřední uznání původního diplomu, ale usnadňuje jeho řádné posouzení a uznání v zahraničí.
– E-DD vydávají vysoké školy v češtině a angličtině na požádání zdarma, od roku 2005 pak automaticky s diplomem.

5. Europass – dodatek k osvědčení

– Europass-dodatek k osvědčení (E-DO) je doklad připojený k osvědčení o odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, vysvědčení, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce, vysvědčení o absolutoriu na VOŠ), který má usnadnit pochopení významu osvědčení v cizí zemi. Na rozdíl od předešlých dokumentů se E-DO nevztahuje na držitele, ale na jeho kvalifikaci. Je tedy totožný pro všechny osoby se stejným odborným vzděláním.
– E-DO nenahrazuje původní osvědčení a nezakládá nárok na úřední uznání původního osvědčení, ale usnadňuje jeho řádné posouzení a uznání v zahraničí.
– V České republice E-DO vydává Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) držiteli příslušného osvědčení. E-DO je vydáván v českém jazyce i v angličtině na základě žádosti.

Jádrem portfolia Europassu je evropský životopis (Europass – životopis), ke kterému se váží ostatní dokumenty Europassu. Záleží na rozhodnutí každého občana, které z nich si pořídí.

Proč si pořídit Europass ? Europass není cestovní doklad v klasickém slova smyslu (jako např. cestovní pas). Europass má za cíl pomoci lidem překonávat obtíže spojené s mobilitou:
– usnadnit občanům, kteří se z různých příčin stěhují (za prací, studiem aj.), třeba i v rámci jedné země, rychleji se zabydlet nebo usadit v novém prostředí;
– pomoci najít si práci odpovídající jejich kvalifikaci a zkušenostem nebo se přihlásit ke studiu podle svých možností a potřeb.

Pro koho je Europass ? Europass je určen všem, kteří chtějí studovat v EU nebo se uplatnit na evropském trhu práce:
– studentům
– uchazečům o zaměstnání
– zaměstnavatelům
– sociálním partnerům na národní i evropské úrovni

Kolik stojí Europass ? Pořízení Europassu je bezplatné.

Užívání jednotlivých dokumentů Europassu nebo celého portfolia Europassu je dobrovolné. Pro nikoho to není povinnost, občanům se pouze nabízí možnost využití této příležitosti. Každý se může také rozhodnout, které dokumenty Europassu si chce pořídit, nemusí mít všechny z celého portfolia Europassu.

Kde je možno se s Europassem setkat ? Kromě členských zemí EU se s Europassem setkáme i v zemích ESVO/EHP (Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island), které nejsou členy Společenství, a v kandidátských zemích ucházejících se o členství v EU (Bulharsko, Rumunsko). Europass si mohou pořídit i státní příslušníci třetích zemí, kteří mají bydliště v EU.

Pro ty, kdo hledají zaměstnání v Evropě by mělo platit, že by neměli vynechat stránku: http://europass.cedefop.eu.int/instruments/cv/step0.do;jsessionid=65C7B7DFC947C01357C18B6B04127ECB. Tady je návod, jak na tzv. EUROpass asi největší výhodou této stránky je, že výsledek si můžete ihned a hlavně zdarma uložit ve 4 typech formátů přímo na svůj počítač.

foto: Google.com

25.7.2005 12:00| autor: Michal Zachar

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa žen?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@femina.cz

TOPlist