Váhy

muž

Váhy – muž

(23.9. - 23.10.)

Od tohoto muže dostanete spoustu rad. Bude mít perfektní řešení pro všechny vaše problémy a odpověď na každou otázku. Ale nemá cenu od něj očekávat, že bude odpovědí na vaše dívčí sny. Některé z nich změní a druhé zpochybní. Muž ve znamení Vah dovede být zatraceně svéhlavý a jeho zvyk všechno racionalizovat, včetně lásky, vás bude dohánět k šílenství – anebo vás donutí kapitulovat.

Přesto vás musím varovat – jakmile se chytíte do sítí jeho šarmu, nebude lehké se z nich vymotat. Dostat se z pasti na medvěda je proti tomu hračka. Když zkusíte utéct, přesvědčí vás, abyste zůstala, tak logickými a inteligentními argumenty, že proti nim nic nezmůžete, leda byste absolvovala právnickou fakultu na Harvardu. Kromě nepřekonatelné argumentace k vám také bude tak něžný a milý, že zapomenete na rozpory v jeho povaze, které vás předtím tak rozčílily. Potom se na vás usměje a uvnitř vás se něco stane. Srdce vám málem vyskočí z hrudi. Od té chvíle je bitva prohraná. Jeho sny se stanou vašimi sny a na ničem vám nebude záležet tolik jako na tom, aby byl šťastný. Budete toužit po jeho úsměvu a potřebovat ho, abyste přežila, jako žíznivý poutník potřebuje vodu. Kouzlo není totéž co hypnotické působení Štíra. Přitažlivost tohoto znamení je logická a skutečná, v žádném smyslu nadpřirozená. Není v ní žádná černá magie, jenom obyčejné podlehnutí jeho nebeské auře.

Na druhé straně ovšem nastane doba, kdy budou jazýčky pověstných vah bláznivě létat nahoru a dolů. Budete na něj muset křičet nebo se postavit na hlavu, aby vám věnoval pozornost a k něčemu se pohnul. Nemyslete si naivně, že když jeho lásku řídí Venuše, bude navěky probíhat hladce a v klidu. Pokud znáte řeckou mytologii, jistě víte, že Venuše měla taky špatné dny. Přesto když se váhy vyrovnají, život s tímto mužem může být opojný jako pohár nektaru se spoustou smíchu a bezstarostnosti, jakou znají jen bohové na Olympu.

Rozhodnout se k něčemu stojí typického muže Váhy stejné úsilí jako zkrotit divokého bizona, a i když dospěje k rozhodnutí, pokud tuší, že udělal chybu, může je bez výstrahy změnit. Znám jednu ženu, která doufala v obchodní partnerství s mužem narozeným ve Vahách a dozvěděla se o této legendární vlastnosti Vah dost tvrdým způsobem. Jednoho letního rána spolu měli schůzku u snídaně a oba byli plní optimistických plánů do budoucnosti. Když ji však vysadil z auta na cestě do práce, začala si dělat starosti. Jeho sliby zněly až příliš dobře na to, aby byly pravdivé, proto mu zatelefonovala, aby se ujistila, že se jí to všechno jenom nezdálo. On byl stále nadšený a opakoval jí všechny sliby a ambiciózní plány a nakonec si smluvili schůzku následující týden. Muž tušil, co ji trápí, a proto ji znovu ujistil, že je všechno v pořádku. „Mimochodem,“ prohodil, „něco vám chci říct, protože se několik dní neuvidíme.“ Lehce zaváhal (což jí uniklo) a přesvědčivě pokračoval: „Chtěl jsem vám říct, že – no, chci říct, abyste si nedělala starosti. Svůj názor nezměním. Uděláme to přesně tak, jak jsme si naplánovali.“Příští týden nezavolal, proto mu zatelefonovala sama. „Byl jste pryč?“ zeptala se. „Ne,“ odpověděl pomalu. „Nevolal jsem, protože jsem si to chtěl promyslet.“ Dlouhá pauza. „Myslím, že bych měl nejdřív zkusit něco s menším rozpočtem. Sejdeme se kvůli našemu projektu příští jaro. Slibuji vám to. Prostě jsem, no, rozhodl jsem se, že bude nejlepší s tím do té doby počkat, víte?“ Tento nečekaný ústup ji pochopitelně naplnil zklamáním a hněvem, takže učinila vlastní rozhodnutí. Už nikdy s tím mužem nepromluví. Evidentně byl nespolehlivý a navíc krutý. Asi za měsíc ho potkala na ulici a on se zastavil, aby ji pozdravil. Protože na to nebyla připravená, vykoktala chladný pozdrav a okamžitě litovala, že ho vůbec vzala na vědomí. Potom se usmál a náhle úplně obrátila. Od té doby ho urputně hájí. Nedokázal by udělat nic špatného, dokonce ani jí ne. Když se doslechne, že se některý z jeho snů rozbil, cítí nevysvětlitelnou touhu mu pomoci sebrat střepy, aby se zase usmál.

Když se tohle přihodilo ženě, která měla s mužem ve znamení Vah co do činění pouze v obchodní záležitosti, dovedete si představit, co by se mohlo stát stavu vaší mysli a schopnosti obrnit se, kdybyste se do takového člověka zamilovala? Nikdy nemůžete být dost opatrná. Zocelte se a odvraťte hlavu, když se usmívá, a nacpěte si do uší vatu, když vás začne přesvědčovat tím sametovým hlasem, ze kterého vás šimrá v zátylku.

Slova láska a Váhy jsou prakticky synonyma. Váhy lásku vynalezly a vycizelovaly ji do umění s ještě větší rafinovaností než Lev, Štír a Býk, což je samo o sobě dost výmluvné. Váhy mají vrozené Amorovy delikátní strategie. Použijí každý trik s bezstarostnou lehkostí a zřídka se jim nepodaří získat vytouženou děvu. Nicméně, jakmile ji dostane, není si tento muž vždy jistý, co s ní má dělat. Nejdřív ji svým kouzlem přiměje k ochotné povolnosti, a potom váhá. Má využít její bezmocnosti, nebo jí má nabídnout sňatek? Nebo oboje? Nebo nic? Zde začíná jeho duševní boj a život v rajské zahradě s tímto Adamem začne poněkud postrádat na přitažlivosti.

Zájem o opačné pohlaví mu vydrží nejméně do devadesáti. Pokud je šťastně ženatý, může to být zájem čistě akademický, ale toto téma ho nikdy nezačne nudit, i když třeba jen přemýšlí, jaké by to bylo vznášet se s každou hezkou dívkou, které si všimne, v imaginárním tanečním sálu. Protože umění milovat je pro něj tak přirozené a přichází nezvykle brzy – a protože jeho romantické exkurze do džungle lásky jsou téměř vždy korunovány úspěchem, zaplete se s mnoha ženami, kterých se pak nemůže zbavit.

Váhy nerady zraňují něčí city, přestože zůstávají v blažené nevědomosti o škodě napáchané svou hádavostí. Nerady říkají ne a málokdy si uvědomí, že odkládání rozchodu je mnohem bolestnější než rychlý konec vztahu, který nemá šanci na štěstí. V opačné situaci, kdy jsou vzájemné city tak úžasné, jaké jen lidské bytosti mohou zažít, může být prodlužovaná agónie stejně mučivá. Pouze Vodnář se může víc zdráhat udělat drastický skutek v tom či onom směru. Pokud muž Váhy cítí, že je k někomu ve svém životě nespravedlivý – anebo k vám či k někomu ve vaší nedávné milostné minulosti – jeho bolestná nerozhodnost nebude mít konce. Být nespravedlivý se podle něj rovná zločinu na úrovni vraždy. Neochota být krutý ho může dohnat k nešťastné nabídce k sňatku, který je předurčen k rozvodu, anebo nekonečné otálení způsobí, že propásne životní lásku. Takže vidíte, že jeho postoj je meč s dvojím ostřím, který bud‘ odsekne pravou lásku nebo mu uřízne kus nestravitelného manželství. Odhození falešného sentimentu je lék pro obojímu.

U mužů ve Vahách nelze popřít sklon k nestálosti. Mají tendenci flirtovat a zahrávat si, hlavně v mládí. Jejich přirozený impulz je ohodnotit každou třetí nebo čtvrtou ženu, kterou potkají, a vážit její možnosti být jejich opravdovým „druhým já“. Často si beznadějně pletou přátelství s láskou. Navzdory tomuto experimentování se však nestává často, že by měli zlomené srdce. Dokážou zapomenout s urážející rychlostí a stejně jako muži ve znamení Blíženců nebo Střelce si nepřipouštějí lítost nad neopětovanou láskou nebo nad milostným vztahem, který jim osud nedopřál. Tento muž sice občas utrpí pár šrámů, ale ty nezanechají trvalou škodu kromě výjimečných případů, kdy může být bolest ničivější, než si dovedeme představit. Stává se to však tak zřídka, že nenajdete mnoho příkladů.

Častěji se vyskytne dobrácký bezelstný muž ve spárech vášnivě odhodlané ženy, která mu vsugeruje, že opustit ji by byl hřích skoro stejně tak těžký jako porušení všech deseti přikázání najednou. V takové síti se z něho může stát pěkně nešťastný zajatec lásky. Oba extrémy jsou však neobvyklé a většině mužů v tomto znamení se podaří zachovat si tolik volnosti, že mohou plně vychutnávat milostné zážitky bez svazujících sentimentálních závazků. Moc je nezajímá dobývat z vás vaše tajemství. Na první pohled by se mohlo zdát, že ano, ale podívejte se líp. Často jim unikne, co se jim děje přímo před nosem. Každý kromě nich si toho všimne.

I když to budou zuřivě popírat, jejich zájem není odhalovat osobní motivy, ale rozebírat abstraktní teorie, aby mohli dosáhnout vyváženého úsudku. Jejich otázky nesměřují k odkrytí vašich skrytých neuróz. Pouze si chtějí utřídit fakta a srovnat je do správných škatulek. Budou diskutovat o všech pro a proti s ohromující logikou a smyslem pro racionalizaci a jejich závěry budou zpravidla spravedlivé, přesné, rozumné a praktické. Ani král Šalomoun by ve své moudrosti nepřekonal konečné, uvážené rozhodnutí Vah. Nicméně tito lidé neinklinují k zachycení osobních nuancí či citových zmatků, které leží hned pod povrchem. Pouhá fakta jim zcela stačí. Hluboké proniknutí do charakteru typické pro Ryby, Štíra nebo Vodnáře by podle nich zakalilo křišťálově čistý obraz, který hledají. Instinktivně cítí, že takový psychologický rozbor nemají v povaze. A mají pravdu.

Jste-li marnotratná, tento muž dojde jednoduše k závěru, že vyhazujete peníze oknem, tudíž představujete příliš velké riziko. Fakt, že hledáte citovou rovnováhu utrácením peněz, nepatří do jeho pole působnosti. Není váš psychiatr. Jste-li skrblík, bude se zajímat o vaši lakotu jen do té míry, aby došel k přesnému zhodnocení vašich návyků. Vůbec netouží odhalit vaši tajnou obavu, že vás chudoba připraví o nezávislost. Promiskuita ho přivede k debatě o jejích léčkách, frigidita vyvolá ještě delší diskusi o izolaci od lidského společenství. Avšak nebude chtít vědět o traumatických zážitcích, které vedly k tomu prvnímu, ani o hluboce zakořeněných pocitech méněcennosti, které způsobily to druhé.

Váhy jsou soudcem. Uvidíte hodně soudců, kteří budou vynášet spravedlivé rozsudky, založené na zvážení faktů případu, ale nenajdete mnoho takových, kteří se vás zeptají, proč vás červená barva znervózňuje, nebo kteří budou chápat váš impulz zamknout se před manželem, protože měl na sobě červeně pruhované pyžamo. Nikdy nezapomeňte, že Váhy argumentují toliko s abstraktní zvědavostí. Může se zdát, že chtějí opravdu přijít věci na kloub, ale není to tak. Ani nejsou vlezlé a upovídané, jak se může zdát. Zkoušet dostat z Vah tajemství, které jim bylo důvěrně svěřeno, je jako porušení zpovědního tajemství. Toto vše dělá z vašeho partnera velice důvěryhodného člověka, ale nepříliš citlivého vůči vaširn pocitům. Můžete se mu s důvěrou svěřit. Ale budete trpět, když nevycítí vaše nejniternější potřeby. Chce vás potěšit, ale málokdy dostatečně rozumí vašim tichým nadějím, aby ukojil vaše touhy (nemá-li ascendent nebo Měsíc ve vodním znamení).

To, že je odborník na lásku, z něj nedělá spřízněnou duši, co se týče vašich nálad. Má dost potíží vyrovnat se s vlastními. Nic ho nerozčiluje víc, než když k němu běžíte se zprávou, jak vás někdo hluboce ranil. Hledáte porozumění, a co dostanete? Jeho první otázka bude: „Cos mu (jí) udělala?“ Potom vám vytkne, co jste udělala špatně, až budete mít chuť ječet vzteky. Klidně křičte, protože pokud si myslí, že jste jednala nesprávně, stejně nebude na vaší straně a emociální aspekt mu zcela unikne.

Tento nedostatek uvědomění si partnerčiny potřeby hlubokého porozumění vede zákonitě k problémům. Může se zdát neuvěřitelné, že dokáže být tak intuitivní v abstraktních otázkách, mít tak oslnivě logickou dedukci a schopnost vytvářet nezaujatý, jasnýma očima viděný úsudek, a přesto být tak tupý k tomu, co vás uvnitř bolí nebo vzrušuje. Ale to je jeden z těch rozporů, se kterými musíte žít, pokud žijete s mužem ve Vahách. Jeho jemnost a úsměv vám to samozřejmě usnadňují.

Nepůsobí-li v jeho nativním horoskopu nějaké finanční vlivy, nebude udržovat přísný rozpočet. Naopak, typické Váhy mají celkem štědrou ruku. Věří v utrácení za předměty nebo činnosti, které přinášejí krásu nebo štěstí. Buďte připravená být dobrou hostitelkou, protože jeho dům se stane pravidelným střediskem pohostinnosti v téměř každou denní i noční dobu (kromě chvil, kdy odpočívá a nechce být vyrušován zvonky, telefony a lidmi). Nevláčejte ho do přelidněných míst, kde se na něj tlačí cizí lidé a kde hluk narušuje jeho smysl pro harmonii. Davy lidí rozvrátí jeho vnitřní rovnováhu. Všechny Váhy mají instinktivní odpor k fyzickému kontaktu s masami. Jeho společenský život budou zpestřovat inteligentní a vtipní lidé, ale pokud se skupina rozroste na víc než tucet teplých těl, bude lapat po dechu. Tento muž vás může bez vysvětlení opustit v přeplněném divadle. Není to tím, že vás nenávidí. Jenom se ho zmocnila klaustrofobie, typický problém Vah.

Nejrychlejší cesta k jeho nezájmu vedoucímu až k rozvodu je nepořádek v domě. Ztlumte rádio i televizi a nedovolte, aby se pachy z kuchyně dostaly k jeho citlivému chřípí. Musíte-li vařit cibulovou polévku a dělat topinky s česnekem, použijte osvěžovač vzduchu s vůní borovic, až bude celý dům vonět jako les. Manželka, která servíruje svému muži chléb rovnou z celofánu, nutí ho používat papírové utěrky místo ubrousků a nechává mu na očích mléko a obilné vločky, si koleduje o nepříliš veselý život rozvedené ženy dřív, než si myslí. Věšet punčochy na tyč sprchového závěsu nepřichází v úvahu. Zapomenout utřít prach nebo ustlat může vést k tomu, že je partner ve stavu neustálé citové disonance. Bude před touto disharmonií utíkat do stále delšího spánku a častějších večerů mimo domov a nakonec mezi vámi ustane veškerá komunikace. Může být sice sám nepořádný jako šest vepříků najednou, ale bude čekat, že po něm budete sbírat ponožky a skládat noviny rozházené po podlaze.

Pokud se zelené závěsy nehodí k fialovému koberci, může trucovat celá léta a nikdy se nedozvíte proč. Raděj i při zařizování interiéru použijte pastelové barvy. Vzhledem k typické vlídnosti si nemusí přímo stěžovat, ale jeho sekretářka s vybraným vkusem pro něj může každý den nabývat na přitažlivosti.

Tento muž nesnáší zmatky a skutečně potřebuje harmonii, aby zůstal vyrovnaný. Domov pro něj musí být krásnou tichou oázou, do které se uchyluje před lomozem vnějšího světa, nebo zůstanou jeho váhy permanentně vychýlené. Protože sám zřídka zkoumá motivy, budete muset vyvinout značný důvtip, abyste uhodla, proč nikdy není doma nebo proč pořád spí. Pamatujte si, že analýza je na vás, protože to není jeho silná stránka. Nikdy ho nenapadne, že jeho nespokojenost plyne z toho, že vás pořád vidí pokrytou tlustou vrstvou krému a děti umazané od čokolády. Zřejmě si neuvědomí, že nesnáší oranžový závěs ve sprše nebo že litografie George Washingtona, jak překračuje řeku Delaware, která visí nad krbem, dráždí jeho umělecký vkus. Nepochopí úplně, proč vás zapomíná políbit na dobrou noc či ráno, ale jeho logická mysl mu napoví, že něco vypadlo z rovnováhy, a bude tím trpět víc, než dá najevo.

Ukliďte noviny i hračky, dejte do pořádku byt, navoňte se nejlepším parfémem, sundejte si z vlasů natáčky, vypněte televizi, kupte nebesky modrý závěs do sprchy a obstarejte dobrou Degasovu reprodukci na místo George Washingtona. Jednoho rána se probudíte a zjistíte, že jste provdaná za úplně jiného muže se zcela rozdílným přístupem.

Děti budou mít z jeho smyslu pro spravedlnost vždy prospěch. Dá pozor, aby největší děti nevyužívaly nejmenších nebo aby nejmladší nelámalo nejstaršímu dráty kola. Otec ve znamení Vah bude uplatňovat kázeň s mírnou autoritou a bude se snažit logicky zdůvodnit trest, který málokdy vykoná v hněvu. Tak jako vy podlehnou děti jeho kouzlu a stejně jako vám jim půjdou na nervy jeho ustavičné debaty. Je trochu podivné, že tito muži se příliš netěší na narození dětí. Ale když přijdou na svět, zváží výhody jejich lásky oproti samotě a vrhnou se do otcovství s upřímnou snahou se z něj radovat. Obvykle také skončí jako zbožňující rodiče. Nicméně nikdy nedovolí, aby rodičovská náklonnost nahradila láskyplné city vůči vám. U typických Vah obou pohlaví má přednost partner a dítě je druhé v pořadí. Nemusíte se bát, že manželova láska k vám se bude s přírůstky do rodiny zmenšovat – samozřejmě za předpokladu, že se zbavíte těch zelených závěsů nebo fialového koberce a že se nebude špinavé nádobí ustavičně hromadit ve dřezu.

Ještě poslední astrologická rada. Jste-li zamilovaná do muže ve znamení Vah a jste si jistá, že je to to pravé, jděte rovnou k věci a nabídněte mu cokoliv včetně sňatku. Uleví se mu, že jste převzala iniciativu. Ale dejte si pozor na jeho škodolibý rys, kdy vás nechá rozhodnout, a když to nevyjde, neváhá zdůraznit, že „tys to rozhodla. Ne já.“ Ujistěte se, že víte, co děláte, nebo vám to bude pořád připomínat. Existuje jediný způsob, jak mu to vrátit. Odpovězte: „Ano, já jsem to rozhodla. Kdybych to nechala na tobě, oba bychom si pořád ještě vyznávali lásku v dešti pod pouliční lampou a oba bychom si uhnali zápal plic.“ Přirozeně vám bude oponovat, ale ve chvíli, kdy ho budete chtít praštit po hlavě konvicí, se náhodou usměje a vše bude zase při starém – budete opět stát pod tou lampou v dešti a znovu říkat „miluji tě“. A jsme zase tam, kde jsme začali.

Zdroj: Linda Goodman – Sluneční znamení

Další znamení zvěrokruhu


Beran

muž   žena
21.3. - 20.4.

Býk

muž   žena
21.4. - 21.5.

Blíženec

muž   žena
22.5. - 21.6.

Rak

muž   žena
22.6. - 22.7.

Lev

muž   žena
23.7 - 22.8.

Panna

muž   žena
23.8. - 22.9.

Váhy

muž   žena
23.9. - 23.10.

Štír

muž   žena
24.10. - 22.11.

Střelec

muž   žena
23.11. - 21.12.

Kozoroh

muž   žena
22.12. - 20.1.

Vodnář

muž   žena
21.1. - 20.2.

Ryby

muž   žena
21.2. - 20.3.


Další horoskopyAnabela

Astrologie, Výklad karet, Výklad snů

Přeroste vaše přátelství v lásku? To, co se dozvím z vyložených karet vám detailně popíšu! Vaše Anabela na tel.: 234 497 008!

Jsem
PŘIPOJENA

Pavlína

Astrologie, Výklad snů

Přivolejte k sobě lásku díky silám vesmíru! Se mnou a s mou letitou praxí budete žít brzy šťastně ve dvou! Vaše Pavlína! Tel.: 234 497 008

Jsem
PŘIPOJENA

Rachel

Výklad karet, Astrologie, Práce s kyvadlem

Využijte mé 20leté praxe! Ptejte se na svou lásku, práci, finance či zdraví. Společně najdeme odpovědi na vše! Paní Rachel na tel.: 234 497 008

Jsem
PŘIPOJENA

Květa

Výklad karet, Práce s kyvadlem, Výklad snů

Závidíte svým přátelům šťastný vztah? Karty mi ukážou, kde potkáte lásku! Volejte mi na tel.: 234 497 008. Paní Květa!

Jsem
PŘIPOJENA

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa žen?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@femina.cz

TOPlist