Kozoroh

žena

Kozoroh – žena

(22.12. - 20.1.)

Typická žena Kozoroh neexistuje. Může to být kurátorka v muzeu, která nosí babiččiny brýle, nebo tanečnice, která nosí z legrace fíkový list . Uvidíte ji na rodičovské schůzce či jak smaží hamburgery v kavárně nebo organizuje největší dobročinný ples ve městě. Zena Kozoroh může být ozdobou společenských rubrik v novinách, zdrženlivě se usmívat za zády manžela, který kandiduje ve volbách, nebo přelévat záhadné tekutiny ve zkumavkách. Ale ať dělá či nosí cokoliv, její činnost i tajné cíle bude řídit Saturn.

Dovede být super ženská, koketní a okouzlující natolik, aby se s ní muž cítil jako ohromný medvěd grizzly, který j i ochrání před studeným krutým světem. Nebo může být ledová, zamlklá a povznesená, bezpečně usazená na svém mramorovém piedestalu a vyzývající vás, abyste svou chytrostí získal její ušlechtilou ruku. Jakkoli na vás působí, pod ženskými svody a praktickými rozumnými způsoby se skrývá stejný cíl – pevné odhodlání ukořistit toho pravého muže, který se může stát důležitým, na kterého by byla hrdá a který by byl jejím dětem dobrým otcem.Tolik žen ve znamení Kozoroha buduje kariéru, že si asi myslíte, že láska a manželství jsou u nich až na druhém místě.

S láskou jste to uhodli. S manželstvím ne. Je třeba si uvědomit, že jejich cílem je zabezpečení, autorita, respekt a postavení. Nezáleží na tom, jestli uspokojí tyto potřeby před tabulí jako učitelky, za stolem v práci jako vedoucí nebo vedle ctižádostivého manžela, jehož společenský život i domácnost organizují s nenásilným šarmem a uvážlivým plánováním. Tatožena dojde uznání takči onak. Některým se to podaří psaním knih, přednášením, malováním nebo skládáním hudby. Je překvapivé, kolik Kozorohů obého pohlaví má neobvyklý umělecký talent. Možná pramení z vrozeného smyslu pro rovnováhu a harmonii a z vědomí, co lahodí smyslům a co je správné. Dokonce i ženy, které najdete v kabaretech nebo coby příslušnice nejstaršího povolání na světě (těch bude jen pár), si nakonec vezmou hlavního komika nebo majitele divadla anebo alespoň nejzámožnějšího zákazníka. Koza musí šplhat nahoru. Ať je výchozí pozice nízko nebo vysoko, vrchol kopce, který poskytuje náležitý rozhled, ji uspokojí víc.

Na této ženě není nic okázalého. Nikdy ji neuvidíte se důrazně prosazovat; dokonce si můžete myslet, že je natolik poslušná, že se spokojí se zadním sedadlem. Jen vyčkejte. Uvidíte, kdo bude povýšený.Nemyslete si, že by nikdy neobětovala kariéru kvůli manželství. Jen jí dejte šanci získat společenské postavení a vést vaši domácnost a uvidíte, jak rychle ztratí zájem o práci (jedna z mála věcí, které udělá rychle). Bude-li třeba, ráda bude dál pracovat, aby vám pomohla vyšplhat na horu úspěchu – nebude líná. Jinak však bude spokojenější v pozici manželky, pokud je to dobré postavení s dostatečným finančním zabezpečením.Jednou z nejtypičtějších a nejpříjemnějších stránek této ženy je přirozený půvab a dobré způsoby. Potkáte třeba dívku, která byla vychována v chatrči o jedné místnosti u železniční dráhy nebo jejíž otec pracuje v uhelných dolech, ale pokud se nerozhodne odhalit svůj původ (což pravděpodobně neudělá), budete přesvědčen, že pochází z dobré rodiny a navštěvovala jednu z ne j lepších škol. Kozorohové mají vrozený smysl pro společenský šarm a konzervativní konvenční vzhled.

Každý muž, který naváže vztah s ženou Kozorohem, by se měl o tomto znamení dozvědět jeden základní fakt. Zdá se být povahově i citově vyrovnanější, než ve skutečnosti je. Její chování vás může přesvědčit, že je pevná jako skála a nic nedokáže rozčeřit její zdánlivý klid. Pravda je, že podléhá mnoha náladám. Říkáte, že všechny ženy podléhají náladám, ale tato dívka se může propadnout do skutečně hluboké a dlouhotrvající zasmušilosti. Cítí-li, že se s ní špatně zachází nebo že nemá dostatek vážnosti, bude takto chmurně dumat celé dny, týdny a dokonce měsíce. Nazývá to realismem a rozumností, ale tento pesimismus s depresí mají mnohem hlubší kořeny. Vyvolává je strach z budoucnosti, starosti v přítomnosti, rozpaky nad minulostí nebo podezření, že je někomu pro legraci či je v nějakém ohledu neschopná. Tyto ženy neberou škádlení lehce. Omezte je na minimum. Po pravdě řečeno, nejsou schopny pochopit vtip, jsou-li v pozici oběti. Nemusíte je bez přestání zahrnovat komplimenty (stejně vycítí, kdy jsou neupřímné), ale nevoďte je za nos v důležitých věcech a chvalte je tak často, aby si uvědomily svoji skutečnou hodnotu.Je pro ně těžké být bezstarostné v milostných záležitostech. Pod chladným povrchem Kozoroha se skrývá dost tělesné touhy, mnohem víc, než si lidé myslí. Není však nikdy uspokojena náhodně.

Ztrácet čas vášnivými objetími a extaktickými polibky, zatímco budoucnost je nejistá, rozhodně není její hobby, ale jakmile se jednou rozhodne, že jste ten pravý s dostatečnými ambicemi i finančními prostředky, bude přítulná jako medvídek panda a dokonce i vášnivá. Kozorohové nevěří v neurčité sny, které bez cíle plují mlžnou modrou oblohou. Chtějí vědět, kam je loď lásky doveze a že pluje v bezpečných vodách. Zamýšlíte-li přenést tuto dívku přes práh svého domu, postavte pod ním pevné základy. Dejte ho dobře pojistit a splaťte hypotéku pokud možno co nejdřív.

Patrně bude ve společnosti velmi dbát na etiketu a bude tíhnout k zvláštním zvyklostem, jako je používání rytých kroužků na ubrousky či židlí potažených vyšívaným goblénem. Všechno musí být správné a tradice dodržována za každou cenu. Také možná občas podlehne zvyku nakupovat v nejdražších a nejexkluzivnějších obchodech, kde bude přesto trvat na slevě. Nevadí jí koupit si šaty ve výprodeji, pokud mají patřičnou značku.

Pro tyto ženy je charakteristická osobitá svěží krása. Zřídka najdete nějakou, která není neobyčejně atraktivní. Přesto jsou si svým vzhledem nejisté a často potřebují ujišťovat, že jsou hezké. Ačkoliv nesnášejí nepoctivost ve všech formách, nevadí jim lhát o jejich věku. Obvykle jim to také projde, díky obrácenému Saturnovu stárnutí. V dětství připomínají malé babičky, potom najednou vykvetou do ženskosti a po vrcholu života vypadají jako mladé dívky. Byla by hrozná chyba ignorovat jejich rodinu. Muž, který se ožení s dívkou Kozorohem, se ožení i s jejími příbuznými. Nemá cenu si myslet, že vaše partnerka je jiná. Není. Postupně se přestanete smát vtipům o tchyních (místo toho vás asi rozpláčou). Mnohokrát je žena Kozoroh jediným zdrojem finanční nebo morální podpory pro rodinu nebo obojího. Bude se starat o nemocného rodiče s oddaností, která může vést k tomu, že se zcela vzdá myšlenky na manželství. Často jí tato obět nepřijde vzhledem k upřímné lásce k rodině zatěžko, ale i když se jí příčí, silný smysl pro zodpovědnost a povinnost jí nedovolí uniknout.Nejlépe bude, když se smíříte s lichocením své tchyni v naději, že je to prima žena, která si ho zaslouží.

Nehádejte se o politice s tchánem, a musíte-li kritizovat manželčiny sourozence, dbejte na to, aby to byla konstruktivní kritika založená na upřímné víře v jejich schopnosti. Kozorohové mají často na starosti příbuzné, kteří mají problémy nebo jsou invalidní, a nikdy nedovolí, aby kvůli sebevětší lásce tyto povinnosti zanedbávali. Raději byste měl hned vyčlenit jeden pokoj pro návštěvy příbuzných. Ale má to i svůj přínos. Budete mít ženu, která je laskavá a ohleduplná i ke své vlastní rodině. Tato dívka pochopí, když musíte každý týden dávat rodičům určitou sumu peněz, a pravděpodobně bude dobrou společnicí vašim sourozencům. Je to typ ženy, kterou vezmete domů na návštěvu a matce okamžitě padne do oka. Protože však jsou muži tak protichůdní, takový okamžitý souhlas může způsobit, že ze vztahu vycouvají. Vždy je zábavnější bojovat s námitkami proti dámě vašeho srdce. Ale to bude jen k vaší škodě, protože matka má pravdu.

Typická dívka Kozoroh je vynikající manželka.Domov této ženy často vypadá tak bezvadně čistý a dobře funguje, že máte dojem, že v zákoutích se schovávají malí skřítkové, kteří po půlnoci vylézají a zuřivě čistí a leští a vaří. Chyba. Poslední místo, kde byste takové pohádkové bytosti našel, je v blízkosti Kozoroha. Jejich praktičnost a víra v do ložená fakta znemožňuje jakoukoliv sympatii se světem fantazie. Dívka Kozoroh by nevěřila ve skřítka, ani kdyby jí seděl přímo na špičce nosu. Ovšem ve vší upřímnosti je třeba přiznat, že i když není zrovna snílek či stoupenec okultních mysterií, získá-li solidní fakta, je schopna najít romantiku a poezii i v nejvšednějších situacích.

Má smysl pro krásu, který dokáže přeměnit i ošklivé a nemotorné věci v krásné a užitečné. Není jí cizí drsný poryv severáku, ani není hluchá vůči stříbrné písni jarního deště a zpěvu osamělého skřivánka. Dobrá hudba na ni hluboce působí a je okouzlenou patronkou téměř všech forem umění. Možná potřebuje vidět kouzlo a dotknout se ho, aby v něj věřila. Skřítek by u ní patrně pořídil líp, kdyby rovnou vysypal, kde je schovaný ten hrnec zlaťáků, místo aby na to jen dělal narážky v pohádkách.Většina Kozorohů si šetří fantazírování pro historii a hrdinské skutky minulosti. Protože tato žena ctí tradici a váží si těch, kdo na cestě za úspěchem překonali překážky, je pro ni snazší nadchnout se nad Gettysburgským projevem Občanské války než nad vaším posledním šíleným nápadem. Ve skutečnosti je opravdová romantička, která má větší představivost než popletové s nereálnými fantaziemi. Každá lednová dívka má v duši působivou poezii, ale nemá příliš soucitu pro básníky, kteří hladoví někde v podkroví. Postarej se o jídlo a nájem a teprve potom se hoň za svým snem, ať je to cokoliv – to je Kozorohovo motto. Také se ujisti, že ten sen stojí za to, aby ses za ním hnal. V neúspěchu nevidí nic krásného ani magického.

Asi se budete muset o svou ženu dělit s dobročinností. Bude neúnavně pracovat pro chudé a bezbranné, ale zřejmě dá přednost uplatnit svou dobročinnost ve skupinovém úsilí než individuálně. Sympatie a soucit Kozorohů jsou vždy organizované, zřídka roztříštěné. Tyto ženy jsou přirozenými vůdčími osobnostmi ženských klubů.Dětem patrně matka Kozoroh vštípí jak šetrnost tak úctu ke kvalitě. Bude je učit, že bud‘ se spokojí s tím, co mají, nebo se bez toho budou muset obejít. Přesto budou dostávat nejlepší kousky masa a koupí jim nejlepší značku bot. Hospodárnost pro ni nutně neznamená láci. Od dětí bude očekávat zdvořilost k příbuzným a starším lidem a pravděpodobně je naučí vybraným způsobům. Nebudou rozmazlované a nebudou si moci dovolit neposlechnout.

Dáte-li této ženě knihu o dětské psychologii, spíš ji nejdřív použije k výprasku neposlušného dítěte a přečte si ji až později. Příliš vřelé polibky asi nebudou vítány, ale těžko byste našel oddanější matku, než je Kozoroh. Bude dětem trpělivě naslouchat. Zřejmě bude trochu moc přísná a nebude mít tolik pochopení pro dětská trápení, ale bude fascinovaným publikem pro jejich úspěchy. Dítě, které přiběhne domů s výkřikem: „Hádej, co jsem se dneska naučil,“ se rozhodně nesetká s nezájmem matky, jež nikdy nebude příliš zaneprázdněná, aby svým potomkům odepřela pozornost. V dospívání může vzniknout mezi rodičem a dětmi bariéra, zejména když se střetne Saturnův konzervatismus s liberalismem mládí. V tomto stádiu může matka potřebovat pomoc při chápání nadšených snů svých dětí. Možná získá trpkou zkušenost, že dětem nemůže diktovat přátele a omezovat je, aby z nich vymodelovala „přijatelné“ osobnosti. Avšak je natolik inteligentní, aby se přizpůsobila a zatáhla rohy, pokud to vypadá, že by mohla víc ztratit než získat.Protože mnoho ženských Kozorohů má citlivou pokožku, příliš se nelíčí. Mnohé jsou na kosmetické prostředky alergické. Ale příroda je odměnila přirozenou krásou, která nepotřebuje moc přikrášlovat a kterou si udrží dlouho potom, kdy se jiným ženám vytratí svěžest z tváří. Některé vás ohromí nádhernou pletí, pevnými rysy a jasnýma očima v osmdesáti letech i později.

Trpělivě pomáhejte své ženě překonávat nedostatek sebedůvěry. To, že nemá ráda sebeklam, neznamená, že jí chybí představivost. Můžete s překvapením zjistit, že některé její realistické sny vám docela sedí. K jejím špatným stránkám může patřit tvrdohlavost, ale netrpí nervozitou ani si nestěžuje. Bude vás tlačit k úspěchu, přesto však zůstane něžná a oddaná. Ví, jak si vás nenápadně a jemně omotat kolem prstu. Její láska obsahuje hloubku, která je trvalejší než vypočítavá, spalující a náročná láska jiných žen. Kdo říká, že nevěří na pohádky? Jenom moudrá dívka Kozoroh se mohla podívat do očíšeredné ropuchy a poznat prince. A nejen to – jestli se s ní oženíte, nikdy vám nedojdoučisté ponožky.

Zdroj: Linda Goodman – Sluneční znamení

Další znamení zvěrokruhu


Beran

muž   žena
21.3. - 20.4.

Býk

muž   žena
21.4. - 21.5.

Blíženec

muž   žena
22.5. - 21.6.

Rak

muž   žena
22.6. - 22.7.

Lev

muž   žena
23.7 - 22.8.

Panna

muž   žena
23.8. - 22.9.

Váhy

muž   žena
23.9. - 23.10.

Štír

muž   žena
24.10. - 22.11.

Střelec

muž   žena
23.11. - 21.12.

Kozoroh

muž   žena
22.12. - 20.1.

Vodnář

muž   žena
21.1. - 20.2.

Ryby

muž   žena
21.2. - 20.3.


Další horoskopyAnabela

Astrologie, Výklad karet, Výklad snů

Přeroste vaše přátelství v lásku? To, co se dozvím z vyložených karet vám detailně popíšu! Vaše Anabela na tel.: 234 497 008!

Jsem
PŘIPOJENA

Pavlína

Astrologie, Výklad snů

Přivolejte k sobě lásku díky silám vesmíru! Se mnou a s mou letitou praxí budete žít brzy šťastně ve dvou! Vaše Pavlína! Tel.: 234 497 008

Jsem
PŘIPOJENA

Rachel

Výklad karet, Astrologie, Práce s kyvadlem

Využijte mé 20leté praxe! Ptejte se na svou lásku, práci, finance či zdraví. Společně najdeme odpovědi na vše! Paní Rachel na tel.: 234 497 008

Jsem
PŘIPOJENA

Květa

Výklad karet, Práce s kyvadlem, Výklad snů

Závidíte svým přátelům šťastný vztah? Karty mi ukážou, kde potkáte lásku! Volejte mi na tel.: 234 497 008. Paní Květa!

Jsem
PŘIPOJENA

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa žen?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@femina.cz

TOPlist